สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ระเบียบ ก.บ.ศ.
ตอบข้อหารือ
ประกาศ ก.บ.ศ.
การนำเรื่องเข้า กบศ
แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม [สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)]
 • รายงานการประชุม 2559
  ครั้งที่ 21/2559
  ครั้งที่ 4/2559
  ครั้งที่ 5/2559
  ครั้งที่ 6/2559
  ครั้งที่ 7/2559
  ครั้งที่ 8/2559
  ครั้งที่ 9/2559
  ครั้งที่ 10/2559
  ครั้งที่ 11/2559
  ครั้งที่ 12/2559
  ครั้งที่ 13/2559
  ครั้งที่ 14/2559
  ครั้งที่ 15/2559
  ครั้งที่ 16/2559
  ครั้งที่ 17/2559
  ครั้งที่ 18/2559
  ครั้งที่ 19/2559
  ครั้งที่ 20/2559
ผลการประชุม [สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)]
 • ผลการประชุมปี 2560
  ครั้งที่ 1/2560
 • ผลการประชุมปี 2559
  ครั้งที่ 1/2559
  ครั้งที่ 10/2559
  ครั้งที่ 11/2559
  ครั้งที่ 12/2559
  ครั้งที่ 13/2559
  ครั้งที่ 14/2559
  ครั้งที่ 15/2559
  ครั้งที่ 16/2559
  ครั้งที่ 17/2559
  ครั้งที่ 18/2559
  ครั้งที่ 19/2559
  ครั้งที่ 2/2559
  ครั้งที่ 20/2559
  ครั้งที่ 21/2559
  ครั้งที่ 22/2559
  ครั้งที่ 3/2559
  ครั้งที่ 4/2559
  ครั้งที่ 5/2559
  ครั้งที่ 6/2559
  ครั้งที่ 7/2559
  ครั้งที่ 8/2559
  ครั้งที่ 9/2559
 • ผลการประชุมปี 2558
  ครั้งที่ 1/2558
  ครั้งที่ 10/2558
  ครั้งที่ 11/2558
  ครั้งที่ 12/2558
  ครั้งที่ 13/2558
  ครั้งที่ 14/2558
  ครั้งที่ 15/2558
  ครั้งที่ 16/2558
  ครั้งที่ 2/2558
  ครั้งที่ 3/2558
  ครั้งที่ 4/2558
  ครั้งที่ 5/2558
  ครั้งที่ 6/2558
  ครั้งที่ 7/2558
  ครั้งที่ 8/2558
  ครั้งที่ 9/2558
 • ผลการประชุมปี 2557
  ครั้งที่ 1/2557
  ครั้งที่ 10/2557
  ครั้งที่ 11/2557
  ครั้งที่ 12/2557
  ครั้งที่ 13/2557
  ครั้งที่ 14/2557
  ครั้งที่ 15/2557
  ครั้งที่ 16/2557
  ครั้งที่ 17/2557
  ครั้งที่ 2/2557
  ครั้งที่ 3/2557
  ครั้งที่ 4/2557
  ครั้งที่ 5/2557
  ครั้งที่ 6/2557
  ครั้งที่ 7/2557
  ครั้งที่ 8/2557
  ครั้งที่ 9/2557
 • ผลการประชุมปี 2556
  ครั้งที่ 1/2556
  ครั้งที่ 10/2556
  ครั้งที่ 11/2556
  ครั้งที่ 12/2556
  ครั้งที่ 13/2556
  ครั้งที่ 14/2556
  ครั้งที่ 15/2556
  ครั้งที่ 16/2556
  ครั้งที่ 17/2556
  ครั้งที่ 2/2556
  ครั้งที่ 3/2556
  ครั้งที่ 4/2556
  ครั้งที่ 5/2556
  ครั้งที่ 6/2556
  ครั้งที่ 7/2556
  ครั้งที่ 8/2556
  ครั้งที่ 9/2556
 • ผลการประชุมปี 2555
  ครั้งที่ 1/2555
  ครั้งที่ 10/2555
  ครั้งที่ 11/2555
  ครั้งที่ 12/2555
  ครั้งที่ 13/2555
  ครั้งที่ 14/2555
  ครั้งที่ 15/2555
  ครั้งที่ 16/2555
  ครั้งที่ 17/2555
  ครั้งที่ 18/2555
  ครั้งที่ 19/2555
  ครั้งที่ 2/2555
  ครั้งที่ 20/2555
  ครั้งที่ 21/2555
  ครั้งที่ 3/2555
  ครั้งที่ 4/2555
  ครั้งที่ 5/2555
  ครั้งที่ 6/2555
  ครั้งที่ 7/2555
  ครั้งที่ 8/2555
  ครั้งที่ 9/2555

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ